Rhinguldet DNO 01
 • Produktioner
  1999

  Verdi: Falstaff
  Rossini: Askepot 
  Guldberg: Prinsesse Guldbold (uropf.)

  2000

  Donizetti: Elskovsdrikken
  Offenbach: Orfeus i underverdenen

  2001

  Nielsen: Maskarade
  Händel: Orlando
  Guldberg: Rumleskaft (uropf.)

  2002

  Strauss: Flagermusen
  Donizetti: Don Pasquale
  Guldberg: Den fortryllede Prinsesse (uropf.)

  2003

  Mozart: Don Giovanni
  Wagner: Rhinguldet

  2004

  Rossini: Tyrken i Italien
  Händel: Rinaldo

  2005

  Mozart: Figaros bryllup
  Wagner: Valkyrien

  2006

  Mozart: Cosi fan tutte
  Guldberg: Prinsessen på pebernødden (uropf.)

  2007

  Andy Pape: Til døden os
  Wagner: Siegfried

  2008

  Reesen: Farinelli
  Wagner: Ragnarok
  Guldberg: Den kloge dronning (uropf.)

  2009

  Rossini: Barberen i Sevilla
  Puccini m.fl.: La Boheme Cabaret

  2010

  Mozart: La finta giardiniera
  Britten: The turn of the screw

  2011

  Händel: Xerxes
  Nielsen: Maskarade - freden er forbi

  2012

  Purcell: The Opera Pub
  Mozart: Tryllefløjten
  Bruun: Halløj i Firmaet (uropf.)

  2013

  Fjeldmose: Billederne synger (uropf.)
  Guldberg: Drengen, der ikke kunne blive bange (uropf.)
  G & Sulivan: HMS Pinafore - det hele sejler

  2014

  Rossini: Barberen i Sevilla
  Åm: Is-slottet (uropf.)
  Frandsen: Et dukkehjem (uropf.)

  2015

  Holbek: The Rosenbergs (uropf.)
  Strauss: Flagermusen, nu gik det ellers lige så godt
  Bruun: Mørkebarnet

  2016

  Guldberg: Frøkongen
  Mozart: Don Juan
  Diverse: Mestersangerne på Møllegaarden

  2017

  Telemann m.fl.: Gullivers Rejse
  Wagner: Valkyrien
  G & Sulivan: Piraterne fra Penzance

  2018

  Henry Purcell: King Arthur
  Bruun: Nisserne fra Doggerland (uropf.)

  2019

  Peter Fristrup: Svend, Knud og Valdemar
  Richard Wagner: Rhinguldet

  2020

  Kuhlau m.fl.: Elverhøj
  Li-Ying Wu
  Historien om V
  MozartRester af et bryllup

  2021

  Verdi: Falstaff

  2022

  Div. komp.: Dracula
  Josefine Opsahl: Drømmedøden
  Richard WagnerSiegfried

   

   

 • Vedtægter

  Vedtægter for S/I Den Ny Opera

 • Egnsteateraftale
 • Bestyrelse

  S/I Den Ny Operas bestyrelse
  består af 8 medlemmer:

  Hans Erik Møller
  Udpeget af Esbjerg Byråd

  Olfert Krog
  Udpeget af Esbjerg Byråd

  Karsten Uno Petersen
  Udpeget af Region Syddanmark

  Frank Jørgensen (næstformand)
  udpeget af TMV

  Marie Egetoft
  Medarbejderrepræsentant

  Martin Gade (formand)
  Udpeget af bestyrelsen

  Vacant
  Udpeges af bestyrelsen

  Vacant
  Udpeges af bestyrelsen

   

 • Årsberetninger
 • Evalueringer

Den Ny Opera

Med udsigt til Vesterhavet og adresse i det smukke Utzon-tegnede Musikhuset Esbjerg ligger Den Ny Opera - Esbjergs musikdramatiske egnsteater.

Oprindelsen

Initiativet til etableringen af egnsteatret Den Ny Opera opstod lokalt. Under navnet Sydvestjysk Opera Ensemble stod en håndfuld studerende ved Vestjysk Musikkonservatorium op gennem 1990-erne bag en række opera-produktioner som - med musikstuderende på scenen og i orkestergraven - spilledes på det lokale Esbjerg Teater, og på turné på en lang række teatre landet over. Gennem disse produktioner skrabede kompagniet erfaringer sammen om snart sagt alle aspekter af teater-produktion. Antallet af forestillinger steg fra produktion til produktion og dokumenterede, at der fandtes publikum til musikdramatik såvel lokalt som ude omkring i landets teaterforeninger. I 1997 blev Musikhuset Esbjerg indviet og to år senere - 1. januar 1999 - etablerede Esbjerg Kommune og Ribe Amt det musikdramatiske egnsteater Den Ny Opera, med hjemadresse og fast spillested i Musikhuset. Den Ny Opera opstod således som en naturlig professionel videreudvikling af initiativet bag Sydvestjysk Opera Ensemble.

Den Ny Opera

Fra begyndelsen producerede Den Ny Opera hvert år to voksen-forestillinger med premiere i Musikhuset Esbjerg og efterfølgende turné rundt til landets teaterforeninger, dertil kom en årlig forestilling for børn, som spilledes på skoler og teatre over hele landet. Repertoiret: Opera - fra Händel og Mozart med originalinstrumenter i orkesteret over Wagners kæmpeværk Nibelungens Ring til nyskrevet musikdramatik for voksne og ikke mindst - for børn.

Bemærkelsesværdigt er naturligvis produktionen af Richard Wagners gigantiske opera-tetralogi Nibelungens Ring – 15 timers opera fordelt på fire forestillinger, som tilsammen udgør det absolutte hovedværk i det 19. århundredes musikdramatik. Den Ny Opera gennemførte, i samarbejde med Sønderjyllands Symfoniorkester, produktionen af Ringen i årene 2003-2008 og slog dermed for alvor sit navn fast som en seriøs spiller på den danske operascene.

Originalinstrumenter

I årene siden Wagner-projektet har Den Ny Opera i stadig stigende grad skærpet en anden væsentlig del af kompagniets profil: brugen af originalinstrumenter (dvs. instrumenter fra eller kopier af instrumenter fra 17- og 1800tallet) i orkestergraven. I tæt samarbejde med Barokksolistene - et norskbaseret orkester bestående af 25-35 musikere fra 12-15 forskellige nationer - alle specialister i at spille på netop disse instrumenter - har Den Ny Opera igennem årene (oftest for første gang herhjemme) præsenteret operaer af Händel, Mozart og Rossini med autentisk orkesterlyd.

Gennem hele Den Ny Operas levetid har børneteater været en vigtig del af kompagniets virke. Dette arbejde er intensiveret i de senere år. Således har Den Ny Opera og Esbjerg Kommune indgået en aftale om, at alle kommunens skolebørn i 0. - 3. klasse hvert år skal inviteres en tur i teatret. Samtidig producerer Den Ny Opera jævnligt ny-skrevet musikdramatisk børneteater - senest Nisserne fra Doggerland (2018) og Historien om V (2020). I 2023 følger næste skud: STRØM.

Wagner tilbage i Esbjerg

I 2017 tog Den Ny Opera hul på en helt ny produktion af Nibelungens Ring. Med succesombruste produktioner af Ringens to første dele, RHINGULDET og VALKYRIEN i hus, venter nu i sommeren 2022 SIEGFRIED. Ringens sidste del, RAGNAROK følger i 2025 og projektet kulminerer efter planen med opførelsen af den samlede ESBJERG-RING i 2027.

Den Ny Opera støttes i dag økonomisk af Kulturministeriet og Esbjerg Kommune. Herudover finansieres kompagniets produktioner via midler fra private fonde og sponsorer. Den Ny Opera skiftede 1. januar 2022 status fra forening til selvejende institution.